MOCK TEST

(MULTIPLE OPTION CHECKING TEST)

List of Candidates, successfully Completed mock test series 1,(July 2019)

SI No

Name

1

APARNA MOHAN

2

ARYA DEVI.M

3

AKSHARA.S.S

4

Gaythri P . L

5

TINCY.S.S

6

THASNY HASSAN

7

FATHIMA.B

8

VARDINI MOHAN

9

ANAND S

10

ANSA.C.DHANU

11

B .S.SHREELAKSHMI

12

AJAY WILSON

13

SREE RANJINI.A

14

HARIKRISHNAN.K

15

ANJALI.M.NAIR

16

SOUMYA.J

17

SWATHY.A.S

18

JOMON JOSEPH.J.V

19

VIGNESH.V.S

20

AMARNATH.V

21

ABHILASH

22

SWATHY.B.A

23

APARNA GOPAN.P.G

24

GAUTAM KRISHNA .M

25

ATHIRA JAYAN.B

26

VISHNU KANNAN

27

AMITHA.C.A

28

NIRAJANA JUNARClose Menu